Allteknik

 

Allteknik etablerades sommaren -82.
Det startades som en mekanisk verkstad för att hjälpa industrin i Ådalen med deras underhåll och nybyggnation.
Numera utför man arbeten i hela Sverige, Norge och Finland.
Allteknik har hela tiden utvecklats inom sitt område och har som sin specialitet avancerade håltagningar i betong.
Man utför även olika typer av rivningar i stål och betong, tillverkning och montage av smide inom industrin och byggsektorn.
Allteknik utför ochså legoarbeten i mindre omfattning.
   

Personal

Allteknik har 22 anställda, men i samband med byggandet av Högakustenbron var man 30 anställda.
I verkstaden arbetar 3-4 stycken för att serva de som är ute på montage. Under sommarhalvåret projektanställer man folk
för att möta arbetstopparna. Personalen har specialistutbildning som licenssvetsare, kranförare,
och betongarbetare med specialkunskaper för dessa typer av jobb.
Till maskinerna krävs förarbevis och svetsarlicensen måste förnyas varje år. Utbildningen sker genom företagets försorg.
   

Utrustning

Allteknik har svetsutrustning, mobilkranar, robotar, teleparter, traktorer, bilnings- och borrningsutrustning, lastbilar mm.
Lokalerna består av verkstads- och servicedel, förråd, lager och personalutrymmen.
Utomhus finns stora ytor för uppställning av bilar och maskiner, samt förvaring av skrymmande föremål som t.ex. stålmateriel.

| Hem | Tjänster | Kontakta oss |