Allteknik

 

Kunder

Allteknik anlitas som underentreprenör i större byggprojekt och uppdragsgivare är t.ex. NCC, Skanska, PEAB, SCA,Assi Domän, kommuner och andra företag som behöver specialuppdrag utförda.
Allteknik är noga, och ger hög kvalitet och service på sina utförda arbeten.

 

Exempel på olika arbeten.

Image04.jpg (14080 bytes)
Håltagning i betongtak med en specialdriven klinga.
Image09.jpg (18510 bytes)
Sågning i betongtak, som ger cirkulära hål.
kran01.jpg (16297 bytes)
Kran på en pråm som hissar broarbetare vid ett projekt i Svart-Nora,Högakusten.
(segelfri höjd är 18 meter)

| Hem | Kontakta oss | Om Allteknik |